wavy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavy.

Từ điển Anh Việt

 • wavy

  /'weivi/

  * tính từ

  gợn sóng; giập giờn, lăn tăn (mặt hồ, cánh đồng lúa...); quăn làn sóng (tóc)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wavy

  * kỹ thuật

  dạng sóng

  gợn sóng

  hình sóng

  lăn tăn

  lượn sóng

  nhãn

  uốn lượn

  xây dựng:

  có dạng sóng

  nhăn nheo

Từ điển Anh Anh - Wordnet