wavy line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavy line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavy line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavy line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wavy line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường hình sóng