wavy dome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavy dome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavy dome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavy dome.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wavy dome

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cupôn uốn sóng