telephone book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephone book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephone book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephone book.

Từ điển Anh Việt

  • telephone book

    * danh từ

    danh bạ điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet