telephone switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telephone switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telephone switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telephone switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telephone switch

    * kỹ thuật

    điện:

    chuyển mạch điện thoại