tale quale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tale quale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tale quale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tale quale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tale quale

    * kinh tế

    theo hiện trạng