talebearer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

talebearer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm talebearer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của talebearer.

Từ điển Anh Việt

  • talebearer

    Cách viết khác : taleteller

Từ điển Anh Anh - Wordnet