taint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taint.

Từ điển Anh Việt

 • taint

  /teint/

  * danh từ

  sự làm hư hỏng, sự làm đồi bại, sự làm bại hoại, sự làm suy đồi

  vết nhơ, vết bẩn, vết xấu, vết ô uế

  the taint of sin: vết nhơ của tội lỗi, vết tội lỗi

  dấu vết của bệnh di truyền; điều xấu di truyền; dấu hiệu của sự nhiễm bệnh

  there was a taint of madness in the family: cả gia đình đều có máu điên

  mùi hôi thối

  meat free from taint: thịt chưa có mùi hôi thối, thịt còn tươi

  * ngoại động từ

  làm hư hỏng, làm đồi bại, làm bại hoại

  greed tainted his mind: lòng tham làm cho óc anh ta đồi bại hư hỏng

  làm nhơ, làm ô uế, làm bẩn

  để thối, để ươn (đồ ăn...)

  tainted meat: thịt ôi, thịt thối

  * nội động từ

  hư hỏng, đồi bại, bại hoại

  thối, ươn, ôi (đồ ăn)

  fish taints quickly: cá mau ươn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • taint

  * kinh tế

  vết nhơ

  * kỹ thuật

  bị hư hỏng

  hư hỏng

  thực phẩm:

  nhiễm trùng (thịt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet