tactic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tactic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tactic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tactic.

Từ điển Anh Việt

 • tactic

  * danh từ

  cách; chước; thủ đoạn, mưu kế, mẹo (phương tiện để thực hiện cái gì)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tactic

  * kinh tế

  chiến thuật

  * kỹ thuật

  chiến thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet