tactics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tactics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tactics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tactics.

Từ điển Anh Việt

 • tactics

  /'tæktiks/

  * danh từ, số nhiều dùng như số ít

  (quân sự) chiến thuật

  sách lược

 • tactics

  chiến thuật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tactics

  * kỹ thuật

  chiến thuật

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tactics

  the branch of military science dealing with detailed maneuvers to achieve objectives set by strategy

  Similar:

  tactic: a plan for attaining a particular goal

  Synonyms: maneuver, manoeuvre

  tactic: a plan for attaining a particular goal

  Synonyms: maneuver, manoeuvre