tactical decision nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tactical decision nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tactical decision giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tactical decision.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tactical decision

    * kinh tế

    quyết sách chiến thuật