swedish meatball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swedish meatball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swedish meatball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swedish meatball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • swedish meatball

    meatballs simmered in stock

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).