stretching strain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretching strain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretching strain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretching strain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stretching strain

  * kỹ thuật

  biến dạng kéo

  công kéo

  lực kéo

  sự biến dạng kéo