stretching screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stretching screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stretching screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stretching screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stretching screw

  * kỹ thuật

  bulông siết chặt

  bulông xiết

  cơ khí & công trình:

  khớp nối vít siết chặt