statute mile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statute mile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statute mile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statute mile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • statute mile

  * kinh tế

  Dặm Thụy Điển

  dặm pháp định

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  dặm quy chế (1605, 3 m)

Từ điển Anh Anh - Wordnet