statute-book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statute-book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statute-book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statute-book.

Từ điển Anh Việt

 • statute-book

  /'stætju:tbuk/

  * danh từ

  sách luật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • statute-book

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  sách luật