soup beef nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soup beef nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soup beef giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soup beef.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soup beef

    * kinh tế

    thịt bò nấu xúp