soil road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soil road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soil road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soil road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soil road

    * kỹ thuật

    đường đất