screw fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screw fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screw fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screw fitting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • screw fitting

  * kỹ thuật

  sự điều chỉnh

  cơ khí & công trình:

  đầu nối có ren vít

  khuỷu ống có ren vít

  sự điều chỉnh bắt vít