screw contact nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

screw contact nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm screw contact giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của screw contact.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • screw contact

    * kỹ thuật

    điện:

    công tắc kiểu vít