scarf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarf.

Từ điển Anh Việt

 • scarf

  /skɑ:f/

  * danh từ, số nhiều scarfs

  /skɑ:f/, scarves

  /skɑ:vs/

  khăn quàng cổ, khăn choàng cổ

  cái ca vát

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (quân sự) khăn quàng vai; khăn thắt lưng ((cũng) sash)

  * ngoại động từ

  quàng khăn quàng cho (ai)

  * danh từ

  đường ghép (đồ gỗ) ((cũng) scarf joint)

  khắc, đường xoi

  * ngoại động từ

  ghép (đồ gỗ)

  mổ (cá voi) ra từng khúc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scarf

  a garment worn around the head or neck or shoulders for warmth or decoration

  masturbate while strangling oneself

  unite by a scarf joint

  wrap in or adorn with a scarf

  Similar:

  scarf joint: a joint made by notching the ends of two pieces of timber or metal so that they will lock together end-to-end