sard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sard.

Từ điển Anh Việt

  • sard

    * danh từ

    ngọc màu da cam

Từ điển Anh Anh - Wordnet