sardegna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sardegna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sardegna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sardegna.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sardegna

    Similar:

    sardinia: the Italian region on the island of Sardinia; the kingdom of Sardinia was the nucleus for uniting Italy during the 19th century

    sardinia: an island in the Mediterranean to the west of Italy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).