sarda sarda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sarda sarda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sarda sarda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sarda sarda.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sarda sarda

    Similar:

    skipjack: medium-sized tuna-like food fish of warm Atlantic and Pacific waters; less valued than tuna

    Synonyms: Atlantic bonito

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).