robert nesta marley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

robert nesta marley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm robert nesta marley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của robert nesta marley.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • robert nesta marley

    Similar:

    marley: Jamaican singer who popularized reggae (1945-1981)

    Synonyms: Bob Marley

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).