retort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retort.

Từ điển Anh Việt

 • retort

  /ri'tɔ:t/

  * danh từ

  sự trả miếng, sự trả đũa; sự vặn lại; sự đập lại, sự bắt bẻ lại, sự câi lại, sự đối đáp lại

  lời vặn lại, lời đập lại, lời câi lại, lời đối đáp lại

  * động từ

  trả miếng, trả đũa, vặn lại; đập lại, bắt bẻ lại, câi lại, đối đáp lại (lý lẽ...)

  to retort a charge on someone: tố cáo trả lại ai

  * danh từ

  (hoá học) bình cổ cong

  * ngoại động từ

  chưng (cất) bằng bình cổ cong

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • retort

  * kinh tế

  hấp thanh trùng

  nồi hấp

  * kỹ thuật

  bình thí nghiệm

  lò thổi

  nồi chưng cất

  nồi cổ cong

  điện:

  bình chưng

  hóa học & vật liệu:

  bình cổ cong

  toán & tin:

  chưng bằng bình

  xây dựng:

  trưng bằng bình

Từ điển Anh Anh - Wordnet