riposte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riposte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riposte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riposte.

Từ điển Anh Việt

 • riposte

  /ri'poust/

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) miếng đánh trả lại, cú phản công

  lời câi lại, lời đối đáp lại

  * nội động từ

  (thể dục,thể thao) đánh trả lại, phản công

  câi lại, đối đáp lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet