pump, axial-flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pump, axial-flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pump, axial-flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pump, axial-flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pump, axial-flow

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bơm dòng dọc

  xây dựng:

  bơm ròng rọc