pudding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pudding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pudding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pudding.

Từ điển Anh Việt

 • pudding

  /'pudiɳ/

  * danh từ

  bánh putđinh

  dồi lợn

  (từ lóng) bả chó

  (hàng hải), (như) puddening

  more praise than pudding

  có tiếng mà không có miếng

  the proof of the pudding is in the eating

  (xem) proof

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pudding

  any of various soft thick unsweetened baked dishes

  corn pudding

  (British) the dessert course of a meal (`pud' is used informally)

  Synonyms: pud

  any of various soft sweet desserts thickened usually with flour and baked or boiled or steamed