pudding-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pudding-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pudding-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pudding-head.

Từ điển Anh Việt

  • pudding-head

    /'pudiɳhed/

    * danh từ

    người đần, người ngu dốt