pudding-heart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pudding-heart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pudding-heart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pudding-heart.

Từ điển Anh Việt

  • pudding-heart

    /'pudiɳhɑ:t/

    * danh từ

    người hèn nhát