proving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proving.

Từ điển Anh Việt

 • proving

  * danh từ

  sự chứng minh, sự thử

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • proving

  * kỹ thuật

  sự thăm dò

  sự thí nghiệm

  sự thử