proving tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

proving tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm proving tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của proving tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • proving tank

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    thùng định cỡ