pore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pore.

Từ điển Anh Việt

 • pore

  /pɔ:/

  * nội động từ

  ((thường) + over, upon) mải mê nghiên cứu; (nghĩa bóng) nghiền ngẫm

  to pore over a book: mải mê nghiên cứu một cuốn sách

  to pore upon a problem: nghiền ngẫm một vấn đề

  (từ cổ,nghĩa cổ) ((thường) + at, on, over) nhìn sát vào, nhìn đăm đăm vào

  * ngoại động từ

  nhìn sát

  to pore one's eyes out: cúi nhìn sát làm mỏi mắt

  * danh từ

  lỗ chân lông

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pore

  * kỹ thuật

  độ rỗng

  khe

  khe hở

  khe nút

  lỗ hổng

  lỗ nhỏ

  lỗ rỗ

  lỗ rỗng

  xốp

  cơ khí & công trình:

  kẽ rỗng

  lỗ nhỏ để chất lỏng có thể thấm qua (lõi lọc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pore

  any tiny hole admitting passage of a liquid (fluid or gas)

  any small opening in the skin or outer surface of an animal

  Similar:

  stoma: a minute epidermal pore in a leaf or stem through which gases and water vapor can pass

  Synonyms: stomate

  concentrate: direct one's attention on something

  Please focus on your studies and not on your hobbies

  Synonyms: focus, center, centre, rivet