piano sonata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piano sonata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piano sonata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piano sonata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piano sonata

    a sonata for piano

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).