piano hinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piano hinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piano hinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piano hinge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piano hinge

  * kỹ thuật

  bản lề

  khớp bản lề

  xây dựng:

  bản lề ngang

  khớp kiểu piano