perpendicular plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perpendicular plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perpendicular plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perpendicular plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perpendicular plane

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt phẳng vuông góc