packaged liquid chilling unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packaged liquid chilling unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packaged liquid chilling unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packaged liquid chilling unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packaged liquid chilling unit

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    máy làm lạnh chất lỏng nguyên cụm