most upstream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

most upstream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm most upstream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của most upstream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • most upstream

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thượng lưu xa nhất