mongo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mongo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mongo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mongo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mongo

    100 mongo equal 1 tugrik in Mongolia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).