mobile phone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mobile phone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mobile phone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mobile phone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mobile phone

    * kinh tế

    điện thoại di động

Từ điển Anh Anh - Wordnet