mixing tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixing tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixing tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixing tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixing tower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp trộn