mixing rolls nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixing rolls nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixing rolls giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixing rolls.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixing rolls

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy cán hỗn hợp