mixing ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mixing ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mixing ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mixing ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mixing ratio

    * kỹ thuật

    tỷ lệ trộn

    điện tử & viễn thông:

    tỉ số hỗn hợp