marque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marque.

Từ điển Anh Việt

 • marque

  * danh từ

  nhãn hiệu chế tạo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • marque

  * kỹ thuật

  ô tô:

  nhãn hiệu xe

  mác xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet