markov model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markov model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markov model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markov model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • markov model

  * kinh tế

  Mô hình Markov

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  mô hình Markov