markov analysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

markov analysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm markov analysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của markov analysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • markov analysis

  * kinh tế

  Phân tích Markov

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  phân tích Markov