marine nation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marine nation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marine nation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marine nation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marine nation

    * kinh tế

    nước ven biển