looking for nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

looking for nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm looking for giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của looking for.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • looking for

    Similar:

    looking: the act of searching visually

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).