looking-for nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

looking-for nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm looking-for giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của looking-for.

Từ điển Anh Việt

  • looking-for

    /'lukiɳlɔ:/

    * danh từ

    sự tìn kiếm, sự mong đợi, sự hy vọng